Tunniplaan  2018 / 2019


TUNNI AEGETKNR
14:10 – 14:55IIIa solfedžoIIa solfedžoIIIa muusikaluguIIIa solfedžoIIa solfedžo
15:00 – 15:45IIb solfedžoIb solfedžoIV muusikalugu IIb solfedžoIb solfedžo
15:50 – 16:35IVa solfedžoIIIb solfedžo IIIb muusikalugu /VII solfedžo IVa solfedžoIIIb solfedžo
16:40 – 17:25IVb solfedžoVI solfedžoV muusikalugu/VII solfedžoIVb solfedžoVI solfedžo
17:30 – 18:15V solfedžoVI muusikaluguVII muusikaluguV muusikalugu 
18:15 – 19:00