Tunniplaan  2020 / 2021


TUNNI AEGETKNR
14:10 – 14:55IIa solfedžoIIIb solfedžoIV muusikaluguIIa solfedžoIIIb solfedžo
15:00 – 15:45III sofedžoIb solfedžo VII solfedžoVI muusikalugu , V solfedžo IIIa solfedžoIb solfedžo
15:50 – 16:35IIIa solfedžo Ib solfedžo V solfedžo , VII solfedžo IIIa solfedžo VI solfedžoIIb solfedžo
16:40 – 17:25IV solfedžoV muusikalugu VII solfedžo  
17:30 – 18:15 VI solfedžo   
18:15 – 19:00