Tunniplaan  2018 / 2019


TUNNI AEGETKNR
14:10 – 14:55IIa solfedžoIVb solfedžoIVa muusikaluguIIa solfedžoIVb solfedžo Lisaaste
15:00 – 15:45III muusikaluguIIIb solfedžoV muusikalugu, VI solfedžo IVa solfedžoIIIb solfedžo
15:50 – 16:35IIIa solfedžo LisaasteIb solfedžo V solfedžo /VII solfedžo IIIa solfedžo VI solfedžoIb solfedžo
16:40 – 17:25IVa solfedžoIIb solfedžoIVb muusikalugu NoortebändVIb muusikalugu VII solfedžoIIb solfedžo
17:30 – 18:15 V solfedžoNoortebändVII muusikalugu 
18:15 – 19:00