Abja Muusikakooli õpilased


Osakond
Õpetaja
Instrument
Õpilaste arv
Klaver
Olev Raalklaver10
Tiiu Jõgiklaver9
Ruth Mõttusklaver7
Orkester
Valdo Värkakordion10
Helmi Värkflööt6
Helmi Värkplokkflööt6
Ants Läätskitarr6
Endel Purjulöökpillid10
Heiki Vungikitarr5
Ants Läätssaksofon3
Teooria
Kertu Kukka ja Kadi Kasksolfedžo, muusikalugu 
Eelklass
Ruth Mõttus 6