Abja Muusikakooli õpilased


Osakond
Õpetaja
Instrument
Õpilaste arv
Klaver
Olev Raalklaver12
Tiiu Jõgiklaver10
Ruth Mõttusklaver8
Orkester
Valdo Värkakordion9
Helmi Värkflööt4
Helmi Värkplokkflööt5
Ants Läätskitarr6
Endel Purjulöökpillid6
Heiki Vungikitarr5
Ants Läätssaksofon3
Teooria
Merili Kask ja Kadi Kasksolfedžo, muusikalugu 
Eelklass
Ruth Mõttus 3