Abja Muusikakooli õpilased


Osakond
Õpetaja
Instrument
Õpilaste arv
Klaver
Olev Raalklaver12
Tiiu Jõgiklaver12
Ruth Mõttusklaver9
Orkester
Valdo Värkakordion8
Helmi Värkflööt3
Helmi Värkplokkflööt6
Ants Läätskitarr8
Endel Purjulöökpillid8
Heiki Vungikitarr7
Ants Läätssaksofon3
Teooria
Kertu Kukka ja Kadi Kasksolfedžo, muusikalugu 
Eelklass
Ruth Mõttus 3