Abja Muusikakooli töötajad


Kadi Kask
solfedžo, muusikalugu
Ants Lääts
kitarr, saksofon
Ruth Mõttus
klaver, kontsertmeister,eelklass,solfedžo,
Endel Purju
löökpillid
Olev Raal
klaver,
Helmi Värk
flööt, plokkflööt
Valdo Värk
akordion,süntesaator
Tiiu Jõgi
klaver
Heiki Vungi
direktor (kitarr, trompet)