Abja Muusikakooli hoolekogu koosseis


Endel Purjuõpetajate esindaja
Tiia Parmovilistlaste esindaja
Peeter Mõttusvallavolikogu esindaja
Malle Kasklastevanemate esindaja