ABJA MUUSIKAKOOL


ABJA MUUSIKAKOOLI DIREKTORILE


A V A L D U S "....."..........................a.               


Palun minu laps vastu võtta ............................................. erialale.

Kohustun tasuma õppemaksu (õpilase vanema allkiri) ........................................................

Andmed õpilase kohta:

Eesnimi ........................................          Perekonnanimi ........................................
Isikukood ................................................
Kodune aadress .....................................................................................................
Indeks ..........................................          Telefon ..................................................
Üldhariduslik kool ja klass ......................................................................................

                                                                                          (eeloleval aastal)
Kaugus muusikakoolist ..................          Bussiliin ja peatus ....................................
Muusikaline ettevalmistus .......................................................................................
Instrumendi olemasolu
 ...........................................................................................

Andmed vanemate kohta:

Isa nimi, töökoht ja amet ........................................................................................
Isikukood ......................................          Telefon ..................................................
Ema nimi, töökoht ja amet ......................................................................................
Isikukood ......................................          Telefon ..................................................Katsete tulemus kokku: .........................................................

Komisjoni otsus: ...................................................................


______________________________________________________________________________
Pärnu mnt. 28
69403 Abja-Paluoja
Viljandimaa ESTONIA
Tel.: 43 610 56                  
50 640 29